Ainult müüja teab, mitu eurot on ostja rahakotis?

19. mai 2015 13 kommentaari

Mugavamaks muutunud ostja seab ohtu maksetähtaegadest kinnipidamise.

Lindorffi valminud uuringu, European Credit Outlook 2015, põhja arvab iga viies ettevõtte juht, et klientide maksekäitumine halveneb. Lindorff Eesti 2015 aasta Tarbijakäitumise uuring makseraskustes ja makseraskused ületanud tarbijate seas näitas, et lisaks tarbijate sotsiaalsele toimetulekule ning madalatele sissetulekutele võib maksekäitumise halvenemise põhjustajaks olla ka tarbija vähene finantsteadlikkus ning soovimatus olla ainuvastutajaks oma ostuotsuse tegemisel.

Ostja ei soovi võtta vastutust oma ostuotsusest. 9 tarbijat 10st soovib müüjapoolset soovitust, mitme euro eest võiks ta kuus teenuseid ja tooteid tarbida tema maksevõimet silmas pidades, selgus krediidihaldusettevõte Lindorff Eesti tarbijakäitumise uuringu tulemustest. Uuring viidi paralleelselt läbi ka Lätis ja Leedus ning samade ootustega läheb kaupa ja teenust ostma ka sealne tarbija.

Joonis 1. Kui oluline on müüja soovitus, mitme euro eest saaksin kuus tarbida teenuseid ja osta tooteid minu maksevõimet arvestades.

 

Joonis 1

 

Ootus on märkimisvääne just seetõttu, et olukorras, kus iga kuues vastaja Eestis pidas ülevaadet oma igakuistest tuludest ja kuludest (Joonis 2), soovitakse sellest hoolimata saada müüjalt teavet, kui suuri kohustisi saab ostja oma sissetulekuid ja väljaminekuid arvestades võtta.

Joonis 2. Kas peate eelarvet ülevaate saamiseks oma igakuistest tuludest ja kuludest?

Joonis 2

Motivatsiooniallikad maksetähtaegadest kinnipidamiseks on pigem välised. Uuringu tulemustest ilmnes, et tarbija head maksekäitumist mõjutavad tegurid on pigem välised. Iga 8ndat tarbijat 10st motiveerib maksetähtaegadest kinni pidama oht sattuda avalikesse võlaregistritesse ning soov säilitada hea maine tööandja ja panga ees.

94 tarbijat 100st näevad, et arve õigeaegset tasumist takistavad põhjused on isikust sõltumatud. Suurem osa tarbijaid nägi, et nende maksekäitumine on tihedalt seotud isikust sõltumatute teguritega. Palga vähendamine, töökaotus ja haigus olid peamised makseviivituste põhjustajad (Joonis 3). Vaid iga kuues ostja 100st võttis vastutuse oma ostuotsusest ja nägi, et liigne tarbimine on makseraskustesse sattumise ainuke põhjustaja.

Joonis 3. Mida peate peamisteks põhjusteks makseraskustesse sattumisel (valida kuni kolm põhjust).

Joonis 3

Ostja nõudmised klienditeenindusele on kõrged. Mugavuse suurenedes suurenevad ka nõudmised ja ootused klienditeenindusele. Täiendavalt personaalsele ja kiirele teenindusele ning valdkonnatundmisele nähakse klienditeenindajas ka lahenduste pakkujat ja nõustajat valdkonnas, mis toodet või teenust ennast ei puuduta. Näiteks oodatakse teenindajalt nõustamist makseraskuste ennetamiseks kui ka lahenduste pakkumist juba tekkinud makseraskuste ületamiseks. Lisaks pole kuhugi kadunud ka soov saada põhjalikku ülevaadet lepingutingimustest ning lepingu ennetähtaegse lõpetamisega kaasnevatest kuludest. Soovimatus ise lepingutingimustega lähemalt tutvust teha valitses terves Baltikumis (Joonis 5).

Joonis 4. Kui oluline on saada põhjalikku selgitust ennetähtaegse lepingu lõpetamisega kaasnevates kuludest.

Joonis 4

 

Vaatamata iseteeninduse laiale levikule ja propageerimisele leidis suurem osa inimesi, et järelteeninduse armastatumaks suhtluskanaliks on endiselt e-post (Joonis 6). Märkimisväärseid suhtluskanalite eelistusi antud valimi puhul erinevaid vanusegruppe vaadeldes ei esinenud. Veidi üle poolte vastajate vanuseks oli kuni 35 eluaastat.

Joonis 6.

Joonis 5

 

Mugavamaks muutunud ostja seab ohtu maksetähtaegadest kinnipidamise. Äriühingud, kellel on teadmisi ning kes käituvad müügiprotsessis nõustajana, võivad seista silmitsi riskiga, kus nõustamisega kaasneb tarbija soovimatus võtta täit vastutust oma ostuotsusest. See omakorda vähendab tarbija seotust oma kohustistega ning võib seada ohtu maksetähtaegadest kinnipidamise väiksemagi makseraskuse ilmnemisel. Oktoobris jõustuva seadusemuudatuse valguses, kus võla sissenõudmisega kaasnevatele kuludele kehtestatakse ülempiir, tuleb tarbija maksekäitumisele pöörata aga olulist tähelepanu.

Tarbijakäitumise uuring makseraskustes ja makseraskused ületanud tarbijate seas. Uuringus osales Eestis 2352 tarbijat, Baltikumis kokku 6914 tarbijat.

Lisainfo:

Inga Piiroja, Uuringute projektijuht

Kontaktelefon+372 61 18 024

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>