Inkassoekspress

Kiire ühendus võlgniku ja võlausaldaja vahel.

Kohtuvälise sissenõudmise hinnakiri Eesti vabariigis

Stardiraha 20€ Stardiraha käivitab võla kohtuvälise sissenõudmise Eestis ja sõlmib lepingu. Stardiraha katab ära inkassomenetluse alustamisega seotud esmased kulud.Kõik kohtuvälise võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud vastavalt seaduses sätestatud piirmääradele lisame võlanõudele kliendikuludena ning nõuame sisse võlgnikult.
Tulemustasu sissenõutud summalt 20% Klient tasub Lowellile tulemustasu järgmistel juhtudel:
•Lowelli menetlusse antud võlgnevus tasutakse kas täielikult või osaliselt,
•Võlgnevus tasuti kas täielikult või osaliselt kliendile enne võla sissenõudmiseks esitamist ja laekumise toimumine selgitatakse välja Lowelli töö tulemusel.Vastavalt seadusele arvestab Lowell oma süsteemis laekunud summadest esmalt täidetuks tavanõuete puhul sissenõudmiskulude hüvitise, seejärel intressi ning lõpuks põhikohustuse.
Kohtumenetlus erikokkuleppel. Kohtuliku sissenõudmise alustamiseks palun võtke ühendust numbril 61 18 030. Tutvuge Lowelli hinnakirjaga siin

Hindadele lisandub käibemaks 20%.