Inkassoekspress

Kiire ühendus võlgniku ja võlausaldaja vahel.

Jäta lehekülg meelde

Mis inkassoteenus mulle maksab?

Inkassoekspressi teenus on Sulle taskukohane ja üllatusvaba.

Stardiraha tasumine käivitab võla kohtuvälise sissenõudmise ja sõlmib lepingu. Stardiraha katab ära inkassomenetluse alustamisega seotud esmased kulud. Kõik sissenõudmisega seotud kulud vastavalt seaduses sätestatud piirmääradele hüvitab võlgnik.

Stardiraha suurus sõltub võlgniku asukoha riigist.