Muudatus võlaõigusseaduses: tarbijalt saab nõuda vähem.

25. september 2015 148 kommentaari

Alates 01.10.2015.a. jõustuvad võlaõigusseaduse muudatused, millega kehtestatakse piirmäärad tarbijatelt nõutavatele sissenõudmiskuludele.

Kuni 01.10.2015.a. on võimalik võlgnikelt nõuda kõigi sissenõudmisega kaasnevate kulude hüvitamist, sh võlausaldaja ja inkassofirma vahel kokku lepitud võla sissenõudmisega seotud kulude hüvitamist. Alates oktoobrist on seaduses väga konkreetsed reeglid tarbijate poolt tasumisele kuuluvate sissenõudmise kulude osas. Ettevõttete poolt tasumisele kuuluvaid sissenõudmiskulusid seadus ei reguleeri.

Peamised sissenõudmiskuludega seotud muudatused on:

  1. Lepingu kehtivuse ajal on iga tähtajaks täitmata rahalise kohustuse eest (nt iga tasumata arve, maksegraafiku osamakse jne) võimalik tarbijalt nõuda 5 euro suurust sissenõudmiskulu.  Eelnevalt tuleb tarbijale saata täitmata rahalise kohustuse kohta tasuta teatis.
  1. Pärast lepingu lõpetamist on võimalik nõuda tarbijalt sissenõudmiskulusid alljärgnevate piirmäärade ulatuses:
  • kuni 500 euro suuruse nõude korral  on sissenõudmiskulud kuni 30 eurot
  • kuni 1000 euro suuruse nõude korral on sissenõudmiskulud kuni 40 eurot
  • üle 1000 euro suuruse nõude korral on sissenõudmiskulud kuni 50 eurot

 

Alates 01.10.2015.a. jõustuvate võlaõigusseaduse muudatustega saate põhjalikumalt tutvuda allpool.

„§ 1132. Sissenõudmiskulude hüvitamine tarbija poolt

(1) Lepingu kehtivusajal võib majandus- või kutsetegevuses tegutsev võlausaldaja nõuda tarbijalt võla sissenõudmiskulude hüvitamist iga sissenõutavaks muutunud kohustuse kohta saadetava vaid ühe meeldetuletuskirja eest summas kuni 5 eurot. Eelmises lauses nimetatud sissenõudmiskulude hüvitis suureneb iga solidaarvõlgniku või tagatise andja kohta 5 euro võrra. Käesolevas lõikes nimetatud hüvitist on võlausaldajal õigus nõuda ainult juhul, kui ta on saatnud tarbijale enne vähemalt ühe tasuta meeldetuletuse.

(2) Pärast lepingu lõppemist võib majandus- või kutsetegevuses tegutsev võlausaldaja nõuda tarbijalt tarbijaga sõlmitud lepingu alusel ja lisaks iga solidaarvõlgniku või tagatise andja kohta:
1) sissenõudmiskulude hüvitist kogusummas kuni 30 eurot, seejuures võib esimese tarbijale saadetava tasulise meeldetuletuskirja eest nõuda kuni 15 eurot ning kummagi järgmise kahe kirja eest kuni 5 eurot, kui võlausaldaja nõue on kuni 500 eurot;
2) sissenõudmiskulude hüvitist kogusummas kuni 40 eurot, seejuures võib esimese tarbijale saadetava tasulise meeldetuletuskirja eest nõuda kuni 20 eurot ning kummagi järgmise kahe kirja eest kuni 5 eurot, kui võlausaldaja nõue on üle 500 euro ja kuni 1000 eurot;
3) sissenõudmiskulude hüvitist kogusummas kuni 50 eurot, seejuures võib esimese tarbijale saadetava tasulise meeldetuletuskirja eest nõuda kuni 25 eurot ning kummagi järgmise kahe kirja eest kuni 5 eurot, kui võlausaldaja nõue on üle 1000 euro.

(3) Pärast lepingu lõppemist võib majandus- või kutsetegevuses tegutsev võlausaldaja saata esimese tasulise meeldetuletuskirja kõige varem seitsme päeva möödumisel lepingu lõppemisest. Teise ja kolmanda tasulise kirja võib võlausaldaja saata kõige varem seitsme päeva möödumisel eelmise kirja saatmisest.

(4) Kui kohustuse täitmisega viivitamisest tekkinud võla sissenõudmisega seotud kahju suurus ületab käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud hüvitise määra, sealhulgas kohtutäituri seaduse §-s 48 sätestatud juhul, võib võlausaldaja nõuda viivist ja sissenõudmiskulude hüvitise määra ületava kahju hüvitamist üksnes erandlikel asjaoludel, eelkõige kui sissenõudmistoimingud on olnud erakordselt keerukad.

(5) Sissenõudmiskulude hüvitist maksma kohustatud tarbija võib nõuda selle vähendamist vastavalt käesoleva seaduse §-s 162 sätestatule. Sissenõudmiskulude hüvitise vähendamisel võetakse muu hulgas arvesse tarbija kohtuväliselt esitatud vastuväiteid nõude suhtes või varasemat nõude tunnistamist.

(6) Käesolevas paragrahvis sätestatust tarbija kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine.”;

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>